Mooie zilveren 2 stuivers 1679 Overijssel. Bodemvondst.